^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uchwała nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§1
1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
...
9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,
...

2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§2
Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz

Terminarz

Zasady wyborów

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza