^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


3158190 tys. zł na remont w 2019 r. dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej otrzymała Gmina Nowy Żmigród w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesa obejmuje remont dwóch dróg w Kątach: „Kolonia” nr 1584 w odcinku 0+000 – 0+295 oraz „Górki” nr 1581 w odcinku 0+000 – 0+275, a także w Łężynach „Podlas” nr 1400 w kilometrze 0+000 – 1+166. Wysokość dotacji będzie wynosić nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręczył 6 marca w Rzeszowie promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

– Województwo podkarpackie otrzymuje prawie 77 mln zł – z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizację osuwisk – powiedział sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Wiceminister podkreślił, że wsparcie działań samorządów ze strony państwa jest kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców. Podziękował również starostom, burmistrzom i wójtom za sprawne przygotowanie wniosków. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart dodała, że dzięki promesom, które w ostatnich latach trafiły na Podkarpackie udało się naprawić  ponad 673 km dróg gminnych i powiatowych oraz 218 przepustów i obiektów mostowych.

Podczas uroczystości promesy odebrali przedstawiciele 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

W wydarzeniu uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko, Bogdan Rzońca, Zbigniew Chmielowiec i Andrzej Szlachta, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz reprezentanci podkarpackich gmin i powiatów.

UG / PUW

1581

Droga nr 1581 w Kątach

1584

Droga nr 1584 w Kątach

1400

Droga nr 1400 w Łężynach

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram