^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Arkadiusz Zawiliński – muzyk pogranicza bluesa, folku i ballady, gościł wczoraj w Nowym Żmigrodzie. Artysta w swoim 1,5-godzinnym koncercie, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI–VIII, gimnazjów z całej gminy oraz żmigrodzkiego licem, realizował program profilaktyki uzależnień, mający na celu kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego świata oraz zwrócenie uwagi na takie aspekty jak: nieagresja, miłość i poszanowanie drugiego człowieka.

Koncert odbył się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

arek zawilinski

Koncert profilaktyczny z Arkadiuszem Zawilińskim 1

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram