Wybory sołtysów sołectw w gminie Nowy Żmigród odbędą się w dniu 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) od godziny 8.00 do godziny 18.00 zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2019.

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach gminy Nowy Żmigród

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujących w wyborach sołtysów sołectw w gminie Nowy Żmigród

Załącznik nr 1 − Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Sołtysa

Załącznik nr 2 − Zgłoszenie kandytata na sołtysa

Załącznik nr 3 − Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej− Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej