^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 stycznia 2019 r. ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w przedszkolu gminnym
oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Potwierdzenie przez rodzica – prawnego opiekuna woli kontynuowania edukacji przedszkolnej
Do 28 lutego 2019 r.
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w przedszkolu gminnym oraz do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 1 marca 2019 r.
do 29 marca 2019 r.
Od 03 czerwca 2019 r.
do 1 czerwca 2019 r.
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutwniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w przedszkolu gminnym i szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego
Od 1 kwietnia 2019 r.
do 5 kwietnia 2019 r.
Od 11 czerwca 2019 r.
do 17 czerwca 2019 r.
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
8 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
17 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Od 19 kwietnia 2019 r.
do 25 kwietnia 2019 r.
Od 19 czerwca 2019 r.
do 24 czerwca 2019 r.
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
7 maja 2019 r.
do godz.15.00
28 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 1 marca 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.
Od 03 czerwca 2019 r.
do 17 czerwca 2019 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego
Od 2 maja 2019 r.
do 17 maja 2019 r.
Od 19 czerwca 2019 r.
do 26 czerwca 2019 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16 maja 2019 r.
27 czerwca 2019 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Od 17 maja 2019 r.
do 30 maja 2019 r.
Od 1 lipca 2019 r.
do 1 sierpnia 2019 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30 maja 2019 r.
30 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram