^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


b1Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Brzezowej poprzez położenie nawierzchni asfaltowej to zadanie, które do połowy bieżącego roku ma wykonać, wyłonione w wyniku postępowania ofertowego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. w Jaśle.

Koszt zadania, które w całości zostanie sfinansowane z budżetu gminy (w tym 12 000 zł z funduszu sołeckiego o przeznaczeniu którego zadecydowali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego) wyniesie 15 535,39 zł.

Inwestycja ma zwiększyć użyteczność i wygodę korzystania z obiektu domu ludowego, który od kilku lat sukcesywnie jest remontowany, tak aby lepiej służyć mieszkańcom.

Remont domu ludowego w Brzezowej rozpoczęto w 2014 r. Wśród wykonanych w tym czasie prac, na które pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, znalazły się: remont części pomieszczeń, wymiana stolarki, pokrycia dachu, instalacji oraz wykonanie elewacji wraz z dociepleniem. W 2015 r. wyremontowana została kuchnia, wydzielono pomieszczenia pod chłodnię i magazyn, a także odmalowano główną salę, w 2016 – zamontowano urządzenia gastronomiczne, a w 2018 – wymieniono przepusty, położono krawężniki i utwardzono teren przy budynku.

b4

b1

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram