ekologobk

Firma Produkcyjna Handel Usługi „Ekomax” Kotulak Jerzy informuje,
że odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, firmy)
z terenu gminy Nowy Żmigród odbywał się będzie w następujące dni:

4 lutego, 4 marca, 1 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca.

Pozostałe terminy odbioru odpadów zostaną podane w późniejszym czasie.