ratownictwoW związku z zapisami Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego mającymi obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 r., zmieniającymi status zespołu ratownictwa medycznego w Nowym Żmigrodzie ze specjalistycznego (S)  na podstawowy (P), Rada Gminy wystosowała apel do Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego o odstąpienie od zmiany zapisów i utrzymanie dotychczasowego, specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Nowym Żmigrodzie.

Jak podają zapisy planu, w skład zespołu specjalistycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

W skład zespołu podstawowego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Treść apelu