^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ratownictwoW związku z zapisami Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego mającymi obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 r., zmieniającymi status zespołu ratownictwa medycznego w Nowym Żmigrodzie ze specjalistycznego (S)  na podstawowy (P), Rada Gminy wystosowała apel do Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego o odstąpienie od zmiany zapisów i utrzymanie dotychczasowego, specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Nowym Żmigrodzie.

Jak podają zapisy planu, w skład zespołu specjalistycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

W skład zespołu podstawowego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Treść apelu

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa