^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


my polacyŚwiat stale ulega ewolucji. Dzieci od najmłodszych lat poznają zasady jego funkcjonowania, zgłębiając wiedzę w zakresie geografii, fizyki, chemii, matematyki itp. Mało jednak czasu, jeżeli w ogóle, poświęca się na edukację finansową, a przecież ekonomia to nauka o życiowych wyborach człowieka. Już od najmłodszych lat rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o zarabianiu, wydawaniu i oszczędzaniu. Powinni analizować domowe budżety pod kątem zobowiązań, potrzeb i zachcianek. W ten sposób mogliby uniknąć nieprzyjemnych scen w sklepie, gdy ich pociecha wymusza zakup. Im dziecko wcześniej zrozumie wartość pieniądza, ile co kosztuje i skąd się biorą pieniądze, tym większe szanse, że w dorosłym życiu będzie sprawnie zarządzać finansami, dzięki czemu nie wpadnie w finansowe kłopoty.

Kształtowanie świadomości ekonomicznej, rozbudzanie i rozwijanie ducha przedsiębiorczości młodego pokolenia, które w przyszłości zasili szeregi odpowiedzialnych obywateli i świadomych konsumentów, było m.in. celem projektu edukacyjnego realizowanego od października do grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Łężynach pn. Siła pieniądza – Władysław Grabski i reforma walutowa w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego My Polacy − niepodlegli, przedsiębiorczy. Sto projektów na 100-lecie odzyskania niepodległości, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu było zorganizowanie działań poświęconych popularyzacji jednego z największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – reformy walutowej Władysława Grabskiego, która była przykładem niezwykłego talentu politycznego i sprawnej umiejętności wyjścia z kryzysu, a także uformowała i ustabilizowała polski rynek i walutę.       

Projekt zakładał przeprowadzenie w szkole działań ukazujących siłę pieniądza we wszystkich dziedzinach życia, począwszy od jego historii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na postać Władysława Grabskiego, zwanego „ojcem polskiego złotego”, poprzez zainteresowanie numizmatyką, oszczędzaniem, bankowością i przedsiębiorczością. Wieloaspektowość założeń dała możliwość przeprowadzenia w szkole różnorodnych działań. Wśród nich znalazło się: powołanie Szkolnego Banku Pomysłów realizującego cotygodniowe warsztaty z edukacji finansowej z uczniami klasy czwartej i piątej, spotkanie z panem Stanisławem Gackiem – pracownikiem banku PKO SA w Jaśle oraz wizyta w czterech jasielskich placówkach bankowych. Uczniowie zapoznali się również z historią pieniądza podczas lekcji muzealnej w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Wysłuchali słuchowiska radiowego pt. „Pan Grabski i reforma walutowa” przez szkolny radiowęzeł. Uczestniczyli także w wirtualnej wycieczce po Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka NBP w Warszawie za pośrednictwem tablicy interaktywnej.

Gościliśmy również w szkole Pana Zbigniewa Piętę i Pana Andrzeja Sworowskiego – działaczy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Koło w Jaśle im. dr Stanisława Kadyiego, którzy podzielili się swoją numizmatyczną pasją, a także zaprezentowali bogate zbiory towarzystwa.

W związku z projektem dwie grupy uczniów przeprowadziły wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy opowiedzieli o wadach i zaletach prowadzenia własnej firmy.

W ramach projektu zostały zorganizowane cztery konkursy: „Projekt własnego banknotu” – dla uczniów klas I–IV, „Historia pieniądza” – komiks dla uczniów klas IV–VIII, „Pieniądz rządzi światem” – quiz dla uczniów IV–VIII, „Mój mały biznes rodzinny?” – konkurs rodzinny dla uczniów klas VI–VIII.

Wybierając tematykę projektu wyszliśmy z założenia, że wszelkie działania stymulujące i wspierające oszczędzanie mogą przynieść naszej gospodarce i Polakom jedynie pozytywne efekty, prowadzić do rozwoju gospodarstw domowych, firm, gmin i całego kraju, a także przeciwdziałać kryzysom, jakie już wielokrotnie dotykały naszą ojczyznę. Podejmowane przez nas działania z pewnością uświadomiły naszych podopiecznych, że dobre finanse, to stabilizacja ekonomiczna kraju.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 21 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej w Łężynach. Podsumowanie działań w ramach projektu NBP przebiegało w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy obejrzeli prezentację, ukazującą działania podjęte w związku z realizacją projektu. Po obejrzeniu prezentacji odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursów.

W drugiej części uczniowie zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe, w którym zwrócili szczególną uwagę na uleganie magii pieniądza, czego najlepszym przykładem jest komercyjny charakter współczesnych Świąt Bożego Narodzenia, gdzie społeczeństwo zafascynowane reklamami i emigracją zarobkową bardzo często rezygnuje ze spotkań rodzinnych na rzecz „dorabiania się”, szuka szczęścia tam, gdzie go nie ma, za nic mając wielowiekowe tradycje. A przecież najlepszych rzeczy w życiu nie można dostać za pieniądze − powiedział sam Albert Einstain.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu: panu wójtowi Grzegorzowi Barze, pani dyrektor Teresie Stoś, pani księgowej Elżbiecie Piotrowskiej, nauczycielom, uczniom i rodzicom Szkoły Podstawowej w Łężynach, jak również zaproszonym gościom.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę komisji konkursowej Narodowego Banku Polskiego, która zakwalifikowała nasz pomysł do zaszczytnego grona stu projektów na 100-lecie odzyskania niepodległości, dając tym samym szansę na godne obchodzenie ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy w naszej szkole.

projekt lezyny 1

Dorota Bułka
Anna Szajnicka

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram