^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Słowa: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” stały się mottem obchodzonego w tym roku jubileuszu stulecia istnienia Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie.

6 czerwca 2018 r. w murach dostojnej Jubilatki pojawili się znamienici goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły świętować jej setne urodziny. 

Uroczyste obchody stulecia rozpoczęła o godzinie 14.00 msza święta dziękczynna w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Eucharystii przewodniczył JE ks. bp Jan Wątroba, który wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyli księża: Infułat Stanisław Mac, Prałat Stanisław Potera, Prałat Zygmunt Kudyba, Dziekan Henryk Wilk, Stanisław Szajna, proboszcz Józef Ozga. Obecny też był ks. Rafał Majerski.           

Po mszy świętej zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni dostojni goście udali się pod budynek szkoły, by odsłonić i poświęcić pamiątkową tablicę. Ks. bp Jan Wątroba dokonał jej poświęcenia, a przecięcia wstęgi dokonali: ks. Prałat Stanisław Potera, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Wójt Grzegorz Bara, Dyrektor Alicja Witkowska.

Po przejściu do domu ludowego wszyscy zgromadzeni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, którym rozpoczęto uroczystą część obchodów 100-lecia istnienia szkoły. Wszystkich przybyłych gości, reprezentujących władze senatu i sejmu, przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego oraz władz oświatowych, Wójta i radnych gminy Nowy Żmigród, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły powitał prowadzący Adam Berkowicz. Następnie wygłaszając przemówienie Dyrektor Alicja Witkowska oraz Kierownik Dorota Marchewka zwróciły uwagę na niełatwą historię szkoły, która jednak mimo przeróżnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara. Podkreślił on, że stuletnia historia szkoły jest znakiem nie tylko niezwykłej mądrości i zapobiegliwości mieszkańców Starego Żmigrodu, dbających o wykształcenie swoich dzieci, ale także dowodem ich niezwykłej hojności i gospodarności, której dawali wyraz w trudnych czasach i wbrew wszelkim przeciwnościom.

Życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej na ręce Pani Dyrektor złożyła także w imieniu Wojewody Podkarpackiego i Kuratora Oświaty Lucyna Opoń. Gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów, życzenia dalszej pomyślności i wielu owocnych lat pracy i nauki złożyła także – w imieniu Senator Alicji Zając – Iwona Trawińska, a w imieniu posła na Sejm Bogdana Rzońcy − Katarzyna Kędzior. Były też życzenia i prezenty od innych zaproszonych gości.

Goście mogli także poznać dzieje szkoły, oglądając prezentację multimedialną, przygotowaną przez panią Wiesławę Musiał.

Uroczystość obchodów uświetniło przedstawienie pt. „Przygoda niegrzecznej żabki”. W czasie występu nie zabrakło pięknych piosenek, brawurowych tańców. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami.       

Obchody zakończył poczęstunek, na który zaproszono wszystkich gości. Wspólne biesiadowanie sprzyjało podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach.

Pragniemy jeszcze raz podziękować, wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. 

100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie
100-lecie SP w ...
100-lecie SP w Starym Żmigrodzie 100-lecie SP w Starym Żmigrodzie

Bernadeta Olejko
fot. Anna Kostrząb

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza