^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AktywniMłodzinaRynkuPracynaPodkarpaciu Fundacjaim.HetmanaJanaTarnoskiegoUprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
− bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
− zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego,
− w wieku od 15 do 29 lat.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku, kobiety.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

W ramach ścieżki B:
− staże zawodowe od 4 do 9 miesięcy (średnio 6 miesięcy) − 1500 zł brutto/mc,
− szkolenia zawodowe stypendia szkoleniowe w wysokości ok. 6,56 zł brutto/h,
− zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu,
− identyfikacja potrzeb uczestników projektu, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących stażystów:
− pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
− pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
− zwrot kosztów za badania lekarskie.

Rekrutacja do projektu:
w ramach ścieżki B (stażowo-szkoleniowej) w terminie od 17.07.2017 r. do 21.07.2017 r. w godz. 9.00−15.00.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów
tel. 508 902 807
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnipodkarpacie.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa