W związku z realizacją projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród" współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014−2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Wójt Gminy Nowy Żmigród i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie poszukują nauczyciela logopedy oraz instruktora rytmiki.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie bądź w Urzędzie Gminy w terminie do 14 lipca 2017 r.