^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z realizacją projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród" współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014−2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Wójt Gminy Nowy Żmigród i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie poszukują nauczyciela logopedy oraz instruktora rytmiki.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie bądź w Urzędzie Gminy w terminie do 14 lipca 2017 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa