^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020.

 

Zakres naboru wniosków o powierzenie grantu:
Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków o powierzenie grantu:
od 13 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:
Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku o powierzenie grantów:
200 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o powierzenie grantów znajdą Państwo w:
Ogłoszeniu 6/2017

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa