^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


We wtorek 6 czerwca policjanci prowadzili na drogach działania pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle oraz Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie w godzinach porannych wspólnie z uczniami klasy o profilu wojskowo-policyjnym żmigrodzkiego liceum, podzieleni na 2 patrole skontrolowali na drogach naszej gminy ponad 20 pojazdów. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Głównym celem akcji było eliminowanie z dróg zarówno nietrzeźwych kierujących, jak i osób będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Policjanci zatrzymywali pojazdy do kontroli drogowej, po czym sprawdzali dokumenty, zapięcie pasów oraz trzeźwość kierujących, a uczniowie wręczali pakiet ulotek promujących bezpieczną i trzeźwą jazdę i opaski odblaskowe przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie oraz naklejki Nigdy nie jeżdżę po alkoholu.

Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla niego samego, ale też dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Reagujmy, gdy za kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Nie czekajmy na tragedię!

Od 18 maja 2015 r. zaostrzono kary za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Dodatkowo sąd orzeka w każdym przypadku karę grzywny nie mniejszą niż 5000 zł na rzecz Funduszu Osób Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Kodeks Karny, art. 43a §2).

Stan po użyciu alkoholu – stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2o/oo–0,5o/oo – kierowca popełnia wykroczenie, za które grozi kara aresztu lub grzywny (Kodeks Wykroczeń, art. 87 §1) i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat (Kodeks Wykroczeń, art. 29 §1).

Stan nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5o/oo – kierowca popełnia przestępstwo, które reguluje Kodeks Karny. Za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat (Kodeks Karny, art. 178a §1) i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych co najmniej przez 3 lata (Kodeks Karny, art. 42 §2). Te same kary, co w przypadku nietrzeźwości, grożą jeżeli kierowca prowadzi po narkotykach.

alkohol i narkotyki 2017 1

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa