PLAKAT MUSIATOWICZ

JACEK MUSIATOWICZ – muzyk, poeta, współpracujący z wieloma polskimi zespołami i artystami, m.in. jako autor tekstów.

Michał Musiatowicz – syn Jacka, wirtuoz gitary, uczestnik edycji MUST BE THE MUSIC 2015/2016.

Program jest profilaktyką skierowaną do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Realizowany jest w formie koncertu rockowego, podczas którego muzyk przestrzega młodzież przed zgubnymi wpływami używek. Młodzież dotknięta jest nowym nałogiem – pozornie kontrolowanym przez rodziców i nauczycieli, pozornie kontrolowanym przez nich samych. Czyli pojawił się pierwszy objaw wejścia w nałóg – niby kontrola, a spróbujcie im wprowadzić zakaz korzystania z komputera choćby na tydzień! Te przerażające słowa padają z ust muzyka, który na rynku muzycznym w Polsce istnieje już od kilkunastu lat. Koncert jest sumą obserwacji życia rockowego, aktorskiego i artystycznego w ogóle. Duży nacisk artysta kładzie na agresję słowną, wulgaryzmy i skrótowość myślenia oraz przemoc w internecie. Recital jest sumą obserwacji życia artystycznego i rockowego, jest programem motywacyjnym, mówiącym o tym, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po używki.