XXX sesja 1Głównym celem zorganizowanej 29 marca XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023 oraz udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na remont drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa w miejscowości Kąty.

W trakcie posiedzenia Rady Gminy, które odbyło się w dniu 29 marca, przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna przedstawił w swoim wystąpieniu przebieg prowadzonych od grudnia zeszłego roku prac – badań i spotkań z mieszkańcami, mających na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie gminy Nowy Żmigród i opracowanie programu jego rewitalizacji. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023, który będzie teraz opiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

XXX sesja 2

W trakcie sesji Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w miejscowości Nienaszów, która posłużyć ma poszerzeniu drogi wjazdowej na teren domu ludowego w Nienaszowie-Sośninach.

Odrębną uchwałą udzielono wsparcia finansowego w wysokości 114 tys. zł dla planowanego przez samorząd Województwa Podkarpackiego zadania polegającego na remoncie drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa w miejscowości Kąty. Po wykonaniu w ubiegłym roku 2-kilometrowego odcinka drogi, w 2017 r. (w ramach dofinansowywanego zadania) kolejny blisko 1-kilometrowy odcinek zyska nową nawierzchnię.