dukielska2Rozpocznie się budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Żmigrodzie przy ul. Dukielskiej – pomiędzy słupami 1/5/5-80P a 8/5/5-80P. Po lewej stronie drogi z Nowego Żmigrodu w kierunku Dukli zamontowanych zostanie 8 kompletnych słupów wraz z oprawami, a do zasilania tego odcinka wybudowany zostanie nowy układ pomiarowo-sterujący.

Wykonawcą inwestycji jest firma Z.E.B. sp. z o.o. zs. w Świerklanach. Jej koszt to 26 471,67 zł, a planowany termin wykonania – 30 czerwca br.

Zadanie finansowane jest z budżetu gminy, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Nowy Żmigród, którego pierwotne przeznaczenie zostało zmienione i zatwierdzone na ten cel na zebraniu wiejskim w marcu br.