Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2017 roku (środa)
o godzinie 15.30 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Nienaszów,
2/ przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023,
3/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok,
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski