^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


lampy mytarzRozpoczęły się zaplanowane na 2017 r. prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy drogach w miejscowościach Mytarz, Nienaszów i Łysa Góra.

W miejscowości Mytarz 4 słupy z oprawami oświetleniowymi zamontowane zostaną na odcinku 250 m, po lewej stronie prowadzącej przez wieś drogi powiatowej, począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką 993 Gorlice – Dukla. Wybrany wykonawca to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELMARC, ul. Pogórska 5A, 33-300 Nowy Sącz, które wykona inwestycję za kwotę 17 781,66 zł brutto.

W Łysej Górze zamontowane zostaną 2 kompletne słupy z oprawami oraz 4 oprawy na słupach istniejących na odcinku 400 m drogi gminnej 113535 na „Galanty”, od strony biegnącej przez wieś drogi powiatowej. Zadanie za kwotę 13 247,48 zł brutto wykona również firma ELMARC.

W miejscowości Nienaszów (Kaczmarskie) na odcinku 122 metrów przy drodze 1755/2 zamontowane zostaną 2 słupy wraz z oprawami. Tę część inwestycji, która kosztować będzie 8760,06 zł wykona firma Z.E.B. sp. z o. o., ul. 3 Maja 12, 44-266 Świerklany.

Planowany termin zakończenia prac to koniec maja br.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa