Wójt Gminy Nowy Żmigród zaprasza na
konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród,
które odbędą się 9 marca o godzinie 12.00
w sali numer 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.