^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt Gminy Nowy Żmigród informuje, iż w dniu 27.10.2016 r. do Urzędu Gminy Nowy Żmigród wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu gminy Nowy Żmigród pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016”.

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
– w Biuletynie Informacji Publicznej,
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 7 listopada 2016 r. na adres:
Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, z dopiskiem: Uwagi do zadania „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu gminy Nowy Żmigród pomocy żywnościowej”.

Nowy Żmigród, dn. 31 października 2016 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram