Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2016 roku (środa)
o godzinie 14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się:
XXIII SESJA RADY GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2016 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Żmigród,
2/ zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu,
3/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.

7. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski