Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe
dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Harmonogram spotkań:

Data
Godzina
Miejsce spotkania
17.10.2016 r. (poniedziałek)
11.00
Urząd Gminy Krempna (Sala Posiedzeń)
18.10.2016 r. (wtorek)
11.00
Urząd Gminy Nowy Żmigród (Sala konferencyjna, nr 14)
19.10.2016 r. (środa)
11.00
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim (Sala Widowiskowa)
20.10.2016 r. (czwartek)
11.00
Urząd Gminy Dębowiec (Sala Widowiskowa)
21.10.2016 r. (piątek)
11.00
Sala Bankietowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
24.10.2016 r. (poniedziałek)
11.00
Urząd Gminy Tarnowiec (Świetlica)
25.10.2016 r. (wtorek)
11.00
Urząd Gminy Jasło (Świetlica)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

nabor ng 1