Informujemy, iż do dnia 16 września br. można jeszcze deklarować chęć uczestnictwa w projekcie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do projektu. Ww. termin jest także ostatecznym terminem w którym można zrezygnować z udziału w projekcie.

Deklaracja

Dowód wpłaty