^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Plakat WSPARCIE W STARCIE

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE
OGŁASZA
NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU WSPARCIE W STARCIE

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes!

TERMIN NABORU: 20.09.2016  03.10.2016 r.

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 900 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE PONIŻSZE KRYTERIA:
osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
− bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23 000,00 PLN,
− wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
− wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej
− specjalistyczne doradztwo w zakresie rozliczania dotacji po założeniu działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl.

Dokumenty aplikacyjne będzie można składać od 20 września do 3 października 2016 r. w godz. od 7.30−15.30 (od poniedziałku do piątku), na poniższy adres Biura Projektu lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno (decyduje data wpływu dokumentów).

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
tel./fax 13 43 234 47

Osoby do kontaktu:
Anna Brzezińska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Izabela Jaźwiecka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa