^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


remont przedszkola 2016 4Zadanie polegające na modernizacji Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie znalazło się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Prace modernizacyjne już trwają. Część I inwestycji, która polegać będzie na przebudowie i modernizacji pomieszczeń przedszkola, przebudowie instalacji elektrycznej, wymianie pokrycia dachowego oraz dostosowaniu budynku do potrzeb niepełnosprawnych, wykona firma UNI-REM Usługi Budowlane Zbigniew Szarota z s. w Kobylanach, natomiast część II: dostawa wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego – INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajos z Nowego Sącza.

Część III inwestycji polegać będzie na przebudowie istniejącego placu zabaw oraz budowie kolejnego – nowego. Wyłoniony wykonawca to firma Dr SPIL Polska Marcin Kozubek z Katowic.

Koszt projektu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi 1 059 737,08 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie stanowi 85%.

Od września do zakończenia prac, które planowane jest na listopad br., Przedszkole Gminne funkcjonuje w internacie przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Prace związane z budową i przebudową placu zabaw zaplanowane zostały natomiast na pierwszą połowę przyszłego roku.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa