Plakat młody rolnik 2016
 
Od 31 marca do 29 kwietnia
ARiMR przyjmuje wnioski w ramach Działania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
które finansowane jest ze środków PROW 2014–2020.
 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie premii dla młodych rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 345) łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015.