^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie wraz z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle rozpoczęli w szkołach na terenie naszej gminy spotkania profilaktyczne z uczniami i rodzicami poruszające problem zażywania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych w postaci dopalaczy. Spotkania są częścią akcji Gmina Nowy Żmigród mówi STOP DOPALACZOM! prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie we współpracy z tymi instytucjami.

Spotkania mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy – zarówno młodych ludzi, jak i ich rodziców – na temat zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy. Prelegenci przekazują informacje o tym, czym są dopalacze, przestrzegają o skutkach zdrowotnych zażywania oraz skutkach prawnych posiadania tychże substancji, a także informują, gdzie szukać pomocy dla osób uzależnionych.

W trakcie spotkań uczestnikom rozdawane są zestawy ulotek profilaktycznych odpowiednio dla rodziców i młodzieży, zakupionych w ramach pakietu Narkotyki? To mnie nie kręci! – Dopalacze, opracowana pod nadzorem merytorycznym Komisariatu Policji oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle gminna ulotka poświęcona problemowi dopalaczy oraz materiały przekazane przez PSS-E w Jaśle, a także wyświetlane są filmy edukacyjne.

Uczniowie wykonują również ćwiczenia z użyciem okularów alkogogle i narkogogle, które zakupione zostały przez Gminę Nowy Żmigród do wykorzystywania w trakcie prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i funkcjonariuszy policji działań profilaktycznych. Okulary służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków. Celem wykonywanych ćwiczeń przy ich użyciu jest wyrobienie w młodych ludziach przeświadczenia, że jazda pod wpływem środków psychoaktywnych grozić może poważnymi obrażeniami, śmiercią kierujących pojazdem, ich członków rodzin, przyjaciół oraz niewinnych, przypadkowych osób.

W związku z tym, iż trwa okres jesienny, kiedy to piesi stają się coraz mniej widoczni na drodze, podczas spotkań funkcjonariusze policji przypominają także o obowiązku noszenia o zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych, zaznaczają że odblaski dla własnego bezpieczeństwa warto nosić również w terenie zabudowanym, nawet jeżeli ulice są oświetlone, a uczestnikom spotkań rozdawane są zakupione przez GKRPA opaski. 

Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęto spot...
Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach Rozpoczęto spotkania profilaktyczne w szkołach

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram