spotkanie fundusze 29 09 129 września w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące funduszy europejskich na lata 2014–2020 dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, radni i sołtysi, prowadzili przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie – Barbara Belczyk oraz Marcin Sołtys.

Głównym tematem szkolenia była możliwość realizacji projektów w ramach nowej puli środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Konsultanci omówili działania i poddziałania dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach ww. programów oraz harmonogram naborów na 2015 r.

Szkolenie spotkało się z zainteresowaniem przedstawicieli lokalnych społeczności, uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania i możliwością finansowania inwestycji umożliwiających rozwój infrastruktury społecznej, a ich liczny udział potwierdził, iż tego typu spotkania są potrzebne i pożądane.