^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


spotkanie fundusze 29 09 129 września w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące funduszy europejskich na lata 2014–2020 dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, radni i sołtysi, prowadzili przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie – Barbara Belczyk oraz Marcin Sołtys.

Głównym tematem szkolenia była możliwość realizacji projektów w ramach nowej puli środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Konsultanci omówili działania i poddziałania dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach ww. programów oraz harmonogram naborów na 2015 r.

Szkolenie spotkało się z zainteresowaniem przedstawicieli lokalnych społeczności, uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania i możliwością finansowania inwestycji umożliwiających rozwój infrastruktury społecznej, a ich liczny udział potwierdził, iż tego typu spotkania są potrzebne i pożądane.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram