^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zakup do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy i Skalniku zestawów zabawowych wraz z montażem oraz wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej był częścią realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród projektu pn. „Równy start”. Zestaw zabawowy w kształcie statku zawiera elementy zabawowe: trap ruchomy, trapy i mostki stałe, rurę strażacką, drabinki, ściankę wspinaczkową, ściankę wspinaczkową linową, siatkę poziomą linową oraz zjeżdżalnię.

Projekt obejmował także dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Starym Żmigrodzie, Desznicy i Skalniku poprzez przystosowanie toalet dla potrzeb dzieci, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dostawę i montaż rolet okiennych. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowano nową armaturę sanitarną w tym bezdotykowe automatyczne baterie, suszarki do rąk, pojemniki na mydło i inne.

Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe
Przy szkołach p...
Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe Przy szkołach podstawowych zamontowano zestawy zabawowe

Kolejna część inwestycji to zakup do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy, Starym Żmigrodzie i Skalniku wyposażenia tj. zabawki i pomoce dydaktyczne, wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia do utrzymania czystości, wyposażenia kuchni, zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń, zakup mebli do szatni. Do szkół tych zakupiono także sprzęt audiowizualny i ICT (laptopy, projektory z ekranem, aparaty cyfrowe, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, tablice interaktywne).

100% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. ponad 650 tys. zł, pochodziło z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych na terenie gminy Nowy Żmigród poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram