^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


konsultacjeLSR NowaGalicjaW dniach 7–10 września 2015 r. odbył się cykl siedmiu spotkań konsultacyjnych w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 dla obszaru Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, obejmującego 7 gmin powiatu jasielskiego: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec.

Spotkania konsultacyjne miały na celu opracowanie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT) dla każdej z siedmiu gmin, które należą do LGD Nowa Galicja. Udało się zidentyfikować wiele problemów i potrzeb mieszkańców, ale odkryty został również potencjał i szanse na rozwój danej gminy. Uczestnicy spotkań dostarczyli informacji na temat oczekiwań, co pozwoli wyznaczyć najbardziej pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju obszarów, na których mieszkają. Dzięki temu budowany dokument strategiczny, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju, odpowiadać będzie na realne potrzeby i problemy przy wykorzystaniu lokalnego potencjału. Wśród najczęściej zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców gminy Nowy Żmigród znalazły się: tworzenie miejsc pracy poprzez zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, poprawa infrastruktury drogowej, budowa chodników, budowa boisk sportowych, rozwój oferty kulturalnej i sportowej, budowa infrastruktury sportowej (hala), lepszy dostęp do sieci internetowych, budowa wodociągów, rozbudowa kanalizacji oraz rozbudowa infrastruktury stadionu sportowego w Nowym Żmigrodzie.

Na spotkaniach tych zebrani zostali poinformowani również o założeniach podejścia LEADER na lata 2014–2020. Poniżej zamieszczamy prezentację.

Podstawy budowy LSR PROW 2014-2020

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram