recertyfikacja 213 września br. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się kurs recertyfikacyjny z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W kursie tym udział wzięli strażacy z gminy Nowy Żmigród, którzy w 2012 roku nabyli tytuł ratownika kpp zdając egzamin państwowy. Weryfikacja uprawnień kpp odbywa się, co trzy lata i dokonuje jej komisja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem kształcenia w ramach Kursu Recertyfikacyjnego (przypominającego) jest odświeżenie oraz usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Wszyscy uczestnicy kursu potwierdzili swoje umiejętności i ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł Ratownika, który zobowiązuje do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wystąpienia wypadku (zdarzenia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.

recertyfikacja 1

recertyfikacja 4

recertyfikacja 5

Adam Durał