^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


recertyfikacja 213 września br. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się kurs recertyfikacyjny z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W kursie tym udział wzięli strażacy z gminy Nowy Żmigród, którzy w 2012 roku nabyli tytuł ratownika kpp zdając egzamin państwowy. Weryfikacja uprawnień kpp odbywa się, co trzy lata i dokonuje jej komisja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem kształcenia w ramach Kursu Recertyfikacyjnego (przypominającego) jest odświeżenie oraz usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Wszyscy uczestnicy kursu potwierdzili swoje umiejętności i ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł Ratownika, który zobowiązuje do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wystąpienia wypadku (zdarzenia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.

recertyfikacja 1

recertyfikacja 4

recertyfikacja 5

Adam Durał

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram