^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


konferencja dopapalcze 11 09 02Młody mężczyzna przywiązany pasami do szpitalnego łóżka wyrywa się, jest agresywny. Krzyczy, głośno dyszy. W tle słychać nasilające się bicie serca. Lekarze i pielęgniarki z całych sił starają się go przytrzymać, przypinają go pasami. W końcu serce mężczyzny przestaje bić i słychać tylko piszczące maszyny. „Dopalacze kradną życie”... Spotem „Taki z Ciebie mocarz" zrealizowanym przez młodzież, wolontariuszy skupionych wokół programu Komendy Głównej Policji – „Profilaktyka a Ty” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną życie” rozpoczęła się w dniu 11 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie konferencja poświęcona problematyce dopalaczy.

W spotkaniu, które było pierwszym tego rodzaju na terenie powiatu jasielskiego, wzięło udział około 160 osób – głównie uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Wśród zaproszonych gości, których serdecznie przywitał Wójt Gminy Grzegorz Bara, byli również: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Artur Dudek, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie kom. Jacek Krzyżak oraz Koordynator ds. prewencji Komisariatu Policji asp. sztab. Wiesław Rogowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle lek. med. Dariusz Pomprowicz, Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie lek. med. Grzegorz Pers, psycholog podinsp. w st. spocz. Sylwia Puchalik, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie Małgorzata Łysik, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, Urzędu Gminy oraz radni i sołtysi.

Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja

Konferencja była częścią akcji Gmina Nowy Żmigród mówi STOP DOPALACZOM! opracowanej w dniu 24 lipca przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, do której zadań należy także realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Podjęte działania są następstwem szerzącego się na terenie gminy problemu zażywania tychże substancji wśród młodych ludzi i licznymi w Polsce w ostatnich miesiącach przypadkami hospitalizacji osób z ostrym zatruciem organizmu tymi środkami. Akcja skierowana jest do młodych ludzi, ale także do rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Do aktywnego udziału w niej w charakterze partnera zaproszono Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle.

Cel kampanii oraz wykonane i zaplanowane w jej ramach zadania przedstawił Przewodniczący GKRPA Ryszard Szarzyński, a po nim część merytoryczną konferencji, od tematu czym są dopalacze, rozpoczęła psycholog podinsp. Sylwia Puchalik. Problem dopalaczy na terenie Gminy Nowy Żmigród, działania profilaktyczne policji, a także problematykę dopalaczy wobec prawa przedstawił natomiast Komendant Komisariatu Policji Nowym Żmigrodzie kom. Jacek Krzyżak. Najbardziej skuteczną receptą na przeciwdziałanie używania dopalaczy i narkotyków jest uświadomienie dzieci, rodziców oraz nauczycieli o szkodliwości tych substancji. Zjawisko to wymaga monitoringu, badań, uporządkowania prawa i obrotu handlowego dopalaczami, a także mądrej, skutecznej edukacji. I tu zaczyna się nasza rola, jako nauczycieli, wychowawców, policjantów, ale przede wszystkim rodziców – podkreślił podczas prezentacji Komendant, zwracając szczególną uwagę na konieczność prowadzenia działań profilaktycznych wśród młodzieży. Jeśli nie będzie chętnych do brania, zginie rynek związany ze sprzedażą – dodał, kończąc wystąpienie.

Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja

Omawiając działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z dopalaczami, Dyrektor PSS-E w Jaśle lek. med. Dariusz Pomprowicz zwrócił uwagę na wysokość kar finansowych przewidzianych w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomani za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu tychże substancji. Za wyrób lub wprowadzanie do sprzedaży środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej grozi kara od 20 tys. do 1 mln zł. Jednocześnie, w przypadku narażenia na utratę zdrowia lub życia Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dyrektor nawiązał także do przypadku nałożenia w bieżącym roku takiej kary finansowej na mieszkańców gminy Nowy Żmigród.

Na temat powodów, przyczyn i skutków zażywania dopalaczy oraz informacje, gdzie szukać pomocy wypowiedzieli się: psycholog podinsp. Sylwia Puchalik oraz Kierownik miejscowego Ośrodka Zdrowia lek. med. Grzegorz Pers. Wpływ dopalaczy na psychikę jest bardzo duży, osoby zażywające substancje psychoaktywne nie potrafią okazywać prawdziwych emocji, wchodzić w interakcje międzyludzkie i zachowywać się naturalnie. Dopalacze powodują, tak jak inne środki psychoaktywne, uzależnienie społeczne. Jest to zażywanie wymuszone podporządkowaniem się zasadom występującym w określonej grupie – omawiała problem uzależnienia pani psycholog, zwracając uwagę iż po dopalacze sięgają najczęściej osoby w wieku 13–25 lat – okresie najbardziej podatnym na uzależnienia.

Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja
Konferencja "Gm...
Konferencja Konferencja

Część merytoryczną spotkania zakończył film Kolekcjonerzy mocnych wrażeń. Moda na dopalacze. Co tak naprawdę kryje się pod postacią niewinnie wyglądających pigułek i ziół? Czy fakt, że do niedawna można je było bez problemu kupić w wyspecjalizowanych sklepach, uśpił czujność rodziców i osób, które po nie sięgają? Czy dopalacze są równie groźne dla organizmu jak narkotyki? Na te i szereg innych ważnych pytań odpowiedzieli w filmie lekarze, psycholog, a także specjalista z zakresu medycyny sądowej.

Podsumowując konferencję Przewodniczący GKRPA podkreślił konieczność podejmowania działań na rzecz zagospodarowania wolnego czasu młodzieży, myśląc głównie o działaniach Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, czy wejściu do domów ludowych. Zaznaczył, iż w razie potrzeby inicjatywy sfinansowane mogą zostać środkami będącymi w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie spotkania uczestnikom rozdano zestawy ulotek edukacyjnych dla rodziców i młodzieży, zakupionych w ramach pakietu Narkotyki? To mnie nie kręci! – Dopalacze oraz opracowaną pod nadzorem merytorycznym Komisariatu Policji oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle gminną ulotkę poświęconą problemowi dopalaczy, która za pośrednictwem poczty trafia również do każdego domu na terenie gminy, a także materiały przekazane przez PSS-E w Jaśle. Do wszystkich szkół na terenie gminy objętych kampanią trafiły scenariusze zajęć dla nauczycieli i audycje profilaktyczno-edukacyjne, a także zaprezentowany podczas konferencji film.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram