^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od 16 marca 2020 r. do odwołania, dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie i znajdujące się w budynku jednostki organizacyjne,
tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych
będą przyjmowały interesantów wyłącznie
w sprawach wyjątkowo pilnych w wyznaczonym miejscu na parterze urzędu.

Apelujemy, aby interesanci w miarę możliwości nie przychodzili do urzędu,
a wszelkie sprawy urzędowe załatwiali drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztową.

Kasa urzędu będzie czynna od dnia 11 maja 2020 r.   

Zmianie nie ulega praca urzędników, którzy pozostają
do telefonicznej dyspozycji mieszkańców pod nr. tel. 13 44 15 605.

PGE

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Nowy Żmigród:
Toki, Sadki, Grabanina, 09.06.2021 r., godz. 8.00–18.00, stacja: Toki 4, 5;
Toki, Nowy Żmigród, 10.06.2021 r. (ul. Jasielska), godz. 8.00–18.00, stacja: Toki 1, 2, Nowy Żmigród - oczyszczalnia.

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/1-2021/

SKOW dniach 19–25 kwietnia 2021 r. został zorganizowany konkurs, którego celem było zmierzenie poziomu edukacji ekonomicznej w praktyce w danej szkole.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, podczas spotkania, które odbyło się 13 maja na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotyczące realizacji zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gmina Nowy Żmigród będzie udzielać wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania i rozliczania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania. Osobą prowadzącą projekt na terenie naszej gminy będzie Krystian Gaworowski – podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu.

Czyste powietrze

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa