^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Obecnie na terenie gminy Nowy Żmigród funkcjonuje 5 szkół podstawowych (w tym 1 niepubliczna), 1 gimnazjum oraz 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja stanowiące zespoły szkół, a także Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie. Uczęszcza do nich łącznie 1002 uczniów (oddziały przedszkolne − 138, „zerówka” − 78, szkoły podstawowe − 515, gimnazja − 271). Opiekę nad tymi placówkami sprawuje Centrum Usług Wspólnych mieszczące się w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Szkoła
Liczba uczniów
na dzień
31.03.2012
Liczba uczniów
na dzień
31.03.2014
Liczba uczniów
na dzień
31.03.2017
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie
98
97
99
Zespół Szkół w Łężynach
178
184
165*
Zespół Szkół w Nienaszowie
139
158
149*
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie (+ FSP w Starym Żmigrodzie)
380
335
306*
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach
74
65
51
Szkoła Podstawowa w Desznicy im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
35
30
32*
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kątach
102
105
103*
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze
60
45
49*
Szkoła Podstawowa w Makowiskach
56
46
37*
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku
13
11
11
Razem
1135
1076
1002*

* w 2017 r. uwzględniono również uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach

Źródło: CUW

Na terenie gminy funkcjonuje również Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Więcej informacji: www.lonowyzmigrod.pl