^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W tym czasie, kiedy zdrowie i życie ludzkie jest szczególnie narażone – wspólnie z Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, zauważyliśmy konieczność rozwoju infrastruktury medycznej na naszym terenie. Zrodził się pomysł realizacji zadania uwzględniającego przebudowę, zmianę sposobu użytkowania, dostosowanie i termomodernizację budynku „B” miejscowego SPGOZ, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 11, do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w celu zwiększenia powierzchni użytkowej, na której wykonywane są świadczenia oraz poszerzenia oferty tych świadczeń. Mowa o zabiegach tj.: kinezyterapia, masaż, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo, hydroterapia, krioterapia.

Czytaj więcej...

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” w gminie Nowy Żmigród

 

znaki strona www

 

I. Jaki jest cel realizacji programu?

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...

31 sierpnia 2020 r. zakończono prace przy rozbudowie drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty. Rozbudowana droga powstała na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km (0+000) do zjazdu na DW 992 w km (0+621).

Czytaj więcej...