^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Po uprzedniej weryfikacji i pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach naboru na inwestycje wspierające rozwój turystyki – Gminie Nowy Żmigród przyznano środki finansowe w wysokości  1 909 728,85 zł!

Przedmiotem inwestycji, która zostanie zrealizowana dzięki tym środkom (stanowiącym aż 88% wartości całego zadania) jest „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród”.

Przedsięwzięcie obejmuje:
wykonanie wieży widokowej w sąsiedztwie pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” o wysokości konstrukcji ok. 25 m,
modernizację dróg dojazdowych: ok. 2,5 km nawierzchni utwardzonej ulepszonej i ok. 0,2 km nawierzchni utwardzonej nieulepszonej,
placu postojowego dla ok. 10 samochodów,
wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego, a także montaż tablic informacyjnych.