^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu wsparciu zrealizowano zakup i dostawę kontenera typu kp 36 nakrywanego plandeką, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie, ul. Jasielska 25.

Zakupiony stalowy kontener o pojemności 36 m3, umożliwi realizację zadań związanych z odbiorem odpadów gabarytowych od mieszkańców gminy Nowy Żmigród, realizowanych w miejscowym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakupiony pojemnik został wyposażony w nakrycie z plandeki, zapobiegające namakaniu odpadów, a także uchwyty ułatwiające jego załadunek przez firmy odbierające odpady i poddające je kontrolowanej utylizacji.

Zadanie odnosi pozytywny skutek dla mieszkańców gminy Nowy Żmigród, redukując problem zagospodarowania konkretnego typu odpadów, a także wpływa na stan środowiska naturalnego.

Dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 21 894,00 zł,

Całkowita wartość inwestycji: 21 894,00 zł.

RFIL tablica kontener