^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Nowy Żmigród to Gmina przyciągająca pięknym i zróżnicowanym krajobrazem Beskidu Niskiego i Pogórza, niepowtarzalną przyrodą objętą prawną ochroną w Magurskim Parku Narodowym, czystym środowiskiem naturalnym, dorobkiem kulturowym minionych i obecnych lat, życzliwością i gościnnością mieszkańców.  Jedna trzecia ogólnej powierzchni gminy to lasy, obfitujące w rzadkie okazy flory i fauny − wymarzone miejsce dla zbieraczy runa leśnego. Jest tu tak pięknie, że jeżeli raz się zobaczy okoliczne krajobrazy, będzie się wracać często.

herbs

Gmina Nowy Żmigród leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, na Pogórzu Jasielskim, wśród malowniczych dolin i gór źródliskowego dorzecza górnej Wisłoki. Liczy ok. 9,5 tys. mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 104,54 km2.

W skład Gminy wchodzi 19 sołectw: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszw, Nienaszów − Sośniny, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród, Toki. Większość terenów ma charakter rolniczy.

Nowy Żmigród, stanowiący siedzibę gminy, znajduje się w odległości 19 km na południe od Jasła. Jest to miejscowość usytuowana na skrzyżowaniu ważnych w przeszłości traktów handlowych prowadzących z północy przez Jasło i Przełęcz Beskid do Bardejowa oraz z zachodu przez Gorlice, Biecz do Dukli, a stąd dalej na wschód. Obecnie są to często uczęszczane szlaki turystyczne.

Przez teren gminy Nowy Żmigród przebiegają ważne szlaki komunikacyjne prowadzące do granicy Polski ze Słowacją. Są to:
− droga z Jasła przez Nowy Żmigród, Krempną − jako jedyna prowadząca przez malownicze tereny Magurskiego Parku Narodowego, do przejścia granicznego w Ożennej, funkcjonującego jako przejście małego ruchu turystycznego do Bardejowa na Słowacji,
− "Trasa Karpacka” prowadząca od Gorlic przez Nowy Żmigród, Duklę, Komańczę do Cisnej.

Wieś położona jest na wysokości 320 m n.p.m. w widłach rzeki Wisłoki i potoku Niegoszcz. Na wschód i zachód od Nowego Żmigrodu ciągnie się szeroka śródgórska dolina, na południe wznoszą się pasma Beskidu Niskiego ze szczytami: Golesz (441 m), Grzywacka (567 m), Łysa Góra (641 m), Polana (551 m) i Dania (698 m).

Teren gminy Nowy Żmigród można podzielić na dwie części. Południowa część położona w Beskidzie Niskim objęta jest ustawową ochroną (Magurski Park Narodowy i Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego), pełniąca do tej pory funkcję rolno-leśną, oraz północną położoną poza obszarem podlegającym ochronie prawnej również o funkcji rolno-leśnej.

O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie
O gminie
O gminie O gminie