^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.
 

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
 

Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Tymi słowami wiersza Jana Kasprowicza Pani Maria Adamska – Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród rozpoczęła tradycyjne spotkanie opłatkowe lokalnej społeczności, które odbyło się 15 grudnia w domu ludowym w Skalniku.

wigilia21

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród zaprasza do udziału w projekcie "Palce lizac - edukacja od kuchni" - projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funudzu Społecznego. 

Czytaj więcej...

Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela. Jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Europie jest Częstochowa z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, jako królowej Polski. 1 czerwca br. o godzinie 23.00 z Placu Kościuszki z modlitwą i pieśnią na ustach wyruszyła dwoma autokarami pielgrzymka członkiń 18 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród by się pokłonić i powierzyć swoje sprawy Czarnej Madonnie Jasnogórskiej.

Czytaj więcej...

W sobotę, 26 maja odbyły się gminne uroczystości z okazji Dnia Matki. W tym roku świętowano w Łężynach. Na uroczystości wręczono zasłużonym matkom podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci oraz przekazano słowa uznania za społeczną i bezinteresowną działalność na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich i wsi.

Czytaj więcej...

W maju Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród podpisało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie umowę na realizację projektu Palce lizać – edukacja od kuchni, który sfinansowany zostanie w całości z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania realizowane będą od lipca do grudnia br., a uczestniczyć będzie w nich 20 osób.

Czytaj więcej...

 Tegoroczny finał „Konkursu wielkanocnego”, organizowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, odbył się 15 kwietnia podczas XX Jubileuszowej Parady Straży Wielkanocnych „Turki 2012” na stadionie sportowym w Grodzisku Dolnym, co przyczyniło się do podniesienia rangi obu tych wydarzeń. W konkursie brały udział 23 Lokalne Grupy Działania z terenu Podkarpacia, które miały swoich reprezentantów w kategoriach „Stół Wielkanocny” oraz „Koszyk jajek wielkanocnych”. Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, działającą na terenie gmin Nowy Żmigród i Krempna, reprezentowało w tym roku w obu kategoriach KGW MYTARKA.

Czytaj więcej...

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w tradycji chrześcijańskiej. Obchodzone jest wczesną wiosną i kojarzone przede wszystkim z malowanymi pisankami  i stołem wielkanocnym, na którym nie może zabraknąć jajek pod każdą postacią, mazurka, czy wielkanocnej babki.

Czytaj więcej...