^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


18 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbył się finał kolejnej edycji „Konkursu Bożonarodzeniowego” organizowanego przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 26 Lokalnych Grup Działania z całego Podkarpacia.

Czytaj więcej...

14 grudnia w nowo wyremontowanym domu ludowym w Nienaszowie miało miejsce tradycyjnie co roku odbywające się w naszej gminie spotkanie opłatkowe. Przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele lokalnego samorządu, Kół Gospodyń Wiejskich, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni przez organizatorów goście i osoby samotne z terenu gminy. 

 

Czytaj więcej...

Urządzenia do zabawy i rekreacji posiadające certyfikaty  bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, zestaw ogrodowy, kosz i tabliczka informacyjna zostały w sierpniu zamontowane przy domach ludowych w Sadkach i Gorzycach oraz przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Skalniku. Mini place zabaw powstały dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” PROW 2007–2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, a także dzięki Gminie Nowy Żmigród, która przyznała organizacji dotację na pokrycie wkładu własnego do projektu i udzieliła wszelkiej pomocy przy skompletowaniu doumentacji i przygotowaniu wniosku.

 W maju Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podarpackiego umowę o ofinansowanie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Gorzyce, Skalnik i Sadki”, którego przedmiotem będzie budowa mini placów zabaw w tychże miejscowościach. Wyposażenie każdego placu stanowić będą urządzenia do zabawy i rekreacji, posiadające certyfikaty  bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, karuzela 4-osobowa, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, zestaw ogrodowy, kosz i tabliczka informacyjna. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca sierpnia br.

Czytaj więcej...

 W sobotę 25 maja mieszkańcy naszej gminy spotkali się w Makowiskach na uroczystości z okazji Dnia Matki. Podczas uroczystości Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, Zastępca Wójta Radosław Kujawski oraz Wicestarosta Powiatu Jasielskiego Franciszek Miśkowicz złożyli matkom życzenia zdrowia, radości z pełnionej funkcji macierzyństwa i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci, a 19 wyróżnionym matkom przekazano także szczególne słowa uznania za społeczną i bezinteresowną działalność na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich i wsi.

Czytaj więcej...

19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbył się finał kolejnej edycji konkursu bożonarodzeniowego organizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Rzeszowie. Celem Konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych i obrzędów oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...