^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


projekt aktywni+PROJEKT „ReAktywacja – Seniorzy z pasją” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY NOWY ŻMIGRÓD
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Celem projektu „ReAktywacja – Seniorzy z pasją” jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez umożliwienie dostępu do różnych form aktywności – kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej, ruchowej, zdrowego stylu życia.

Odbiorcy: 40 osób w wieku 60 lat i więcej (seniorów), zarówno kobiety jak i mężczyźni zamieszkali na terenie gminy Nowy Żmigród.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są z dofinansowania projektu, ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.  

Czas trwania: Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 21 437,50 zł.

Dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023: 17 812,50 zł.

W ramach projektu zaplanowano:

1) Warsztaty fotografii smartfonowej. Celem jest poszerzenie umiejętności obsługi własnych telefonów komórkowych w zakresie fotografii. Uczestnicy poznają podstawy fotografii i pracy ze światłem, kompozycją oraz kadrowaniem. Planowana ilość uczestników: 20 osób.

2) Beskid Niski z innej perspektywy – cykl wyjazdów turystycznych wraz z warsztatmi obróbki zdjęć. Cykl 4 wycieczek po terenie Beskidu Niskiego, w tym w obrębie gminy zamieszkania oraz gmin sąsiednich. Podczas wycieczek seniorzy wykorzystają zdobyte na warsztatach umiejętności fotografowania własnym telefonem komórkowym. Efektem wyjazdów będzie stworzenie wspólnie z instruktorem lokalnego przewodnika turystycznego „Okiem seniora na Beskid Niski” wraz z opisem miejsc przyjaznych osobom starszym. Przewodnik zostanie przygotowany w wersji on-line i zamieszczony na lokalnych stronach internetowych oraz w wersji drukowanej. Zarejestrowane kadry posłużą także do organizacji w miejscowym ośrodku kultury wystawy najlepszych prac. Planowana ilość uczestników: 20 osób.

3) Warsztaty „Piękno nie zna wieku" – warsztaty tworzenia biżuterii. Beneficjent zorganizuje warsztaty z projektowania biżuterii. Seniorzy poznają różne techniki rękodzielnicze, w których można wykonać piękne ozdoby. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać podstawowe sploty makramowe, co to jest koralikowanie, jak pracować z drutem i kamieniami ozdobnymi. W końcowej fazie projektu biżuteria i ozdoby powstałe podczas spotkań zostaną wykorzystane podczas sesji zdjęciowej. Planowana ilość uczestników: 15 osób.

4) Warsztaty „Moja i twoja kuchnia” – warsztaty kulinarne z animatorem i dietetykiem. Przygotowując potrawy lokalne z różnych miejscowości, uczestnicy będą opowiadać o obrzędach i tradycjach związanych z różnymi świętami, uroczystościami, które zostaną spisane oraz wydane w ramach lokalnej gazety gminnej. Dietetyk na spotkaniach przedstawi zasady zdrowego stylu życia oraz omówi jak tradycyjną kuchnię unowocześnić w taki sposób, by była zdrowsza i służyła seniorom. Opowie również o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania. Planowana ilość uczestników: 15 osób.

Informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin.

REGULAMIN PROJEKTU Aktywni+

Formularz zgłoszeniowy Aktywni+ z klauzula

Zgoda wizerunek Aktywni+

plakat aktywni+