^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


317303813 506015974889970 1170090024807241017 nW czwartek 24.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzezowa – Jaworze na działce nr 628/2 w miejscowości Brzezowa i działce nr 111/3 w miejscowości Jaworze w ramach zadania pn. budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród”.

W ramach zakresu robót wykonano 1050-metrowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, a także plac postojowy dla samochodów osobowych zlokalizowany w bliskości wczesnośredniowiecznego grodziska „Walik”.

Koszt zrealizowanego przez firmę Zakład Transportowo Sprzętowy Jan Janas z Kątów zadania wyniósł 866 127,87 zł brutto. Przedsięwzięcie sfinalizowano w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, udzielonego dla „Gmin Górskich”.

Zakres prac objętych wnioskiem, dotyczy również budowanej wieży widokowej w miejscowości Desznica, a także budowy szlaku turystycznego i montażu tablic informacyjnych.

Na całość robót zmierzających do „budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród” Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego przekazał 1 909 728,85 zł, co stanowi blisko 88% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Realizowane etapowo zadanie wyraźnie zwiększy dostępność komunikacyjną i wyeksponuje walory turystyczne miejsca.

droga Brzezowa-Jaworze

KG
tot. Olga Szarzyńska