^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


zg2022 119 par z terenu gminy Nowy Żmigród w roku 2022 obchodzi 50-lecie małżeństwa. 5 października Jubilaci zostali uhonorowali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.

Pary spotkały się w Gminnym Ośrodku Kultury na okolicznościowej uroczystości. Medale, legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki jubilatom wręczali: Wójt Gminy Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec, Sekretarz Gminy Mateusz Buczyński, Kierownik USC Justyna Szot oraz Wikariusz Parafii w Nowym Żmigrodzie ks. Jarosław Młodecki.

O oprawę muzyczną i dobry nastrój szanownych Jubilatów zadbał zespół Piano.