^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DSC 2618Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się wczesnym rankiem w czwartek 24.02.2022 r. pociągnęła za sobą wiele strat w ludności i mieniu. 27.02.2022 r. w budynku naszego Urzędu miało miejsce nadzwyczajne spotkanie, zorganizowane przez Wójta Gminy Nowy Żmigród, podczas którego podjęto ustalenia zmierzające do koordynacji działań pomocowych na terenie naszej gminy.

W jego efekcie już dziś, 16 jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Żmigród odpowiedziało na apel i przekazało pomoc druhom z Ukrainy w postaci:
– Agregaty prądotwórcze – 3 szt.
Węże pożarnicze 52 mm – 26 szt.
– Węże pożarnicze 75 mm – 35 szt.
– Prądownice wodne – 23 szt.
– Motopompy pożarnicze – 9 szt. z kompletem węży i smoków ssawnych
– Odzież specjalna typu Nomex – 37 kpl.
– Strażackie buty specjalne – 44 pary
– Hełmy strażackie – 98 szt.
– Rękawice strażackie – 18 par
– Kominiarki niepalne – 8 szt.
– Rozdzielacze strażackie – 4 szt.
– Torby medyczne PSP R1 – 1 szt.

W imieniu lokalnych władz samorządowych i podległych jednostek organizacyjnych dziękujemy Państwu za wszelkie przejawy dobrej woli i akty solidarności z narodem ukraińskim. Jesteśmy dumni z postaw społeczności żmigrodzkiej oraz całego narodu polskiego. W tym miejscu zachęcamy jednak do udziału w skoordynowanych i zaplanowanych akcjach pomocowych. Niektóre nieprzemyślane akcje wsparcia, motywowane rzecz jasna z natury słusznymi pobudkami, mogą powodować niepotrzebny chaos i destabilizację organizacyjną i infrastrukturalną w obszarach przygranicznych.

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

 Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla UkrainyPomoc dla Ukrainy