^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ekomaxW wyniku przeprowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Nowy Żmigród" wyłoniono wykonawcę usługi na 2016 r. – wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.

MIEJSCOWOŚĆI Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz Łężyny, Gorzyce, Toki Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
  Odpady segregowane
i zmieszane

Odpady

Zmieszane

Odpady segregowane i zmieszane Odpady zmieszane Odpady segregowane i zmieszane

Odpady

Zmieszane

Odpady segregowane i zmieszane Odpady zmieszane
Styczeń 18   19   19   21  
Luty 15   16   16   18  
Marzec 14   15   15   17  
Kwiecień 11 28 11 28 12 29 12 29
Maj 9 23 9 23 17 31 17 31
Czerwiec 14 28 14 28 15 29 15 29
Lipiec 12 26 12 26 13 27 13 27
Sierpień 9 30 9 30 10 24 10 24
Wrzesień 6 20 6 20 7 21 7 21
Październik 4 18 4 18 5 19 5 19
Listopad 29   30   30   24  
Grudzień 28   21   21   22  

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny:

MIEJSCOWOŚĆI Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz Łężyny, Gorzyce, Toki Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
Marzec 14 15 15 17
Listopad 29 30 30 24

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:

− za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 20 marca 2016 r.,
− za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 20 czerwca 2016 r.
− za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września 2016 r.,
− za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 20 grudnia 2016 r.
 
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym  Żmigrodzie, przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród nr 06105014581000002221494004.